Theo dõi page

Chương trình hội thảo

30/11/2018 14:11

13.30 -  14.00 hrs.             Đăng ký đại biểu.

 

 

14.00 -  14.05 hrs.             Phát biểu khai mạc

                                         Lê Nguyễn Duy Oanh, Phó Giám đốc

                                         Trung tâm Phát triển Công nghiệp Hỗ trợ

                                         Sở Công thương TP. Hồ Chí Minh

 

14.05 – 14.15 hrs.            Phát biểu đề dẫn

                                         Kết nối Doanh nghiệp nội và Doanh nghiệp FDI

                                         trong chuỗi sản xuất toàn cầu

                                         bà Đỗ Thị Thuý Hương, Uỷ viên BCH

                                         Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam (VEIA)

14.15 -  14.45 hrs.            Bài thuyết trình đặc biệt:

                                         Giới thiệu tiêu chuẩn TNXH theo EICC

                                         Những yêu cầu đặc thù cho doanh nghiệp

                                         ngành cơ kim khí, điện, điện tử Việt Nam.

                                         Trình bày: bà Đoàn Thị Thanh Vân, TBC

                                         Trưởng phòng Tiêu chuẩn Điện, Điện tử/Viện TCVN

 

14.45 -  15.15 hrs.            Bài thuyết trình đặc biệt:

                                         Hướng dẫn doanh nghiệp thực hành

                                         Tiêu chuẩn TNXH theo EICC

                                         Trình bày: ông Lương Văn Phan, nguyên Phó Viện trưởng TCVN

                                         Chuyên gia ngành Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

  

15.15 - 15.30 hrs.             Nghỉ giải lao

 

 

Chương trình được cập nhật đến ngày  7/11/2018


 

15.30 – 15.45 hrs.            Doanh nghiệp FDI tiêu biểu chia sẻ kinh nghiệm

                                                            “Hoạt động thực hành TNXHDN của ITO Việt Nam” 

                                                      Trình bày: Đại diện của ITO Vietnam, Wendy Trang

                                                      Tổng Giám đốc ITO Việt Nam

  

15.45 – 16.45 hrs.            Toạ đàm diễn giả - doanh nghiệp (Điều phối bởi đại diện VEIA)

 

 

116.45 – 17.00 hrs.            Dự án LinkSME: Kết nối DN trong chuỗi SX toàn cầu

                                         Trình bày: ông Frank Weiand,

                                         Giám đốc của USAID về dự án LinkSME tại Vietnam

                                          

 

17.00 hrs.                         Tổng kết, bế mạc

                                         Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam (VEIA)

 Chương trình được cập nhật đến ngày  7/11/2018

 

 Ghi chú:

      + Miễn phí tham dự, vì chỗ ngồi có hạn, vui lòng đăng ký trước để đặt chỗ.  Hội thảo sẽ được thực hiện/dịch sang tiếng Việt
      + Ban Tổ chức có quyền thay đổi chương trình mà không cần báo trước. Để đăng ký, vui lòng liên hệ:

                + email: hiephoidientu@veia.org.vn hoặc gọi: +84 39332845 (Văn phòng Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam, VEIA)

                + TBC: Diễn giả đang trong quá trình xác nhận.

 

 

                Mọi thông tin, xin vui lòng liên hệ:

                VINEXAD – Ms. Hoàng Bích Diệp – 090 219 6688

                Email: diephb@vinexad.com.vn

Các tin liên quan