Theo dõi page

Việt Nam - Một thị trường tiềm năng không thể bỏ qua

05/10/2016 04:10

Việt Nam - Một thị trường tiềm năng không thể bỏ qua

Kinh tế Việt Nam trong những năm qua đã đạt được nhiều thành tích đáng kể trong các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, xay dựng, dịch vụ và cải thiện môi trường đầu tư.


Sau nhiều năm phát triển không ngừng với tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm là 9%, Việt Nam đã trở thành một trong những thị trường tiềm năng hàng đầu trong lĩnh vực trang thiết bị về máy công nghiệp. Có thể kể đến như một thành tựu đáng kể, nền công nghiệp và xuất khẩu Việt Nam đã đạt tốc độ tăng trưởng trung bình 15% và đang hướng tới 25%/năm. Chỗ đứng của nền kinh tế Việt Nam đã dần được cải thiện cùng với quá trình hội nhập kinh tế thế giới.


Các tin liên quan